LECZENIE CHIRURGICZNE


• Chirurgia: twarda (złamania, stawy)
• Miękka (pełen zakres)
• Onkologiczna (guzy, nowotwory)