LECZENIE ORTOPEDYCZNE


• Konsultacje z zakresu ortopedii i rehabilitacji
• Diagnostyka RTG
• Chirurgia tkankowa
• Kostna
• Leczenie pourazowe