LECZENIE PROFILAKTYCZNE

„Lepiej zapobiegać niż leczyć”


Ta złota myśl Hipokratesa nie wymaga komentarza i jej sens służy jako motto naszej profilaktyki.


Poniżej przedstawiamy jedynie harmonogram szczepień i odrobaczeń:


DLA PSÓW:
Szczepienia wczesne: 6-7 tygodni nosówka, parwowiroza,
9-10 tygodni nosówka, parwowiroza, koronawiroza, choroba Rubartha, kaszel kenelowy, leptospiroza.

Standardowe: 9-10 tydzień nosówka, parwowiroza, koronawiroza, choroba Rubartha, kaszel kenelowy, leptospiroza
12-13 tydzień j.w.
15 tydzień wścieklizna

Po 12 miesiącach szczepienia przypominające.
Przeciw BOLERIOZIE od 12 tygodnia życia.


• Pamiętaj: kleszcze w naszej szerokości geograficznej występują już cały rok, nie pozwól na ich kontakty z Twoim zwierzęciem!DLA KOTÓW:
Szczepienia młodych kotków w 8-9 tygodniu i powtórnie po 3 tygodniach, dotyczy herpes i kaliciwirozy, panlekopenii oraz dodatkowo można zaszczepić chlamydię i białaczkę.
Po 12 miesiącach szczepienia przypominające.
Kot wychodzący powinien być zaszczepiony przeciw wściekliźnie.

Zwalczanie pasożytów:
º wewnętrznych (robaki płaskie i obłe), preparaty w postaci tabletek i preparatów SPOT ON
º zewnętrznych (pchły, świerzb)


• Pamiętaj: przed każdym szczepieniem o odrobaczaniu zwierzaka!DLA KRÓLIKÓW:

Również podlegają szczepieniu i odrobaczaniu przeciw pasożytom zewnętrznym i wewnętrznym.

º Myksomatoza – szczepienie obowiązkowe przeprowadzone na wiosnę, dotyczy także królików nie wychodzących z mieszkań.
º Pomór królików – szczepienie dla królików mogących mieć kontakt ze zwierzętami chorymi.
º Katar zakaźny (Pasterelloza) – szczepienie dla królików mogących mieć kontakt ze zwierzętami chorymi.